Thyregod Spejderne

Thyregod Spejderne

Sammen rykker vi grænser

Grupperåd

Spejdernes grupperåd består af en forældrebestyrelse og et par lederrepræsentanter. Her tages der hånd om gruppens økonomi, om de praktiske rammer så som hytten og pladsen, og grupperådet har ansvaret for at spejderkorpsets formålsparagraf følges.  Grupperådet er også med i både planlægningen og det praktiske til julemarked, sommerafslutning, arbejdsdag i spejderhuset og meget mere. Vi har et rigtig godt og aktivt grupperåd, som sørger for at lederne kan koncentrere sig om spejderarbejdet, og ikke skal bekymre sig om rammerne.

I grupperådet sidder:

Grupperådsformand: Henning Utoft, 27 22 60 21, utoft@utoft.org
Kasserer: Gitte Petersen, 22 75 74 27 , gitteap73@gmail.com

Øvrige grupperådsmedlemmer:
Tina Agerlund, 30523445, agerlund@outlook.dk
Tanja Andersen, tanjamariaandersen@hotmail.dk
Susanne Sørensen, 61 82 06 40, tls@person.dk
Anders Tranborg
Mads Bang Lassen
Amalie Østergaard

Gruppeleder (bl.a. ledernes repræsentant i grupperådet)
Jytte Petersen, 24 82 35 73,  agerholmvej9@hvejsel.net